Algemene Voorwaarden

 • Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (BS 30 juli 2013).
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.
 • De organisator is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het festival/fuif door overmacht (zoals o.a. ongewone weersomstandigheden, ziekte, overlijden of afwezigheid van een artiest).
 • Het enige erkende ticketverkoopadres voor evenementen, georganiseerd door JH Tjok Hove is via https://www.tjok.be. Tickets gekocht op straat of via tweedehands veilingsites worden mogelijk geblacklist en geven geen toegang tot het festival/fuif.
 • Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden zonder schriftelijke toestemming van de organisator.
 • Identiteitscontrole van de koper door de organisator is ten allen tijde mogelijk.
 • Enkel het ticket dat eerst aangeboden wordt, zal gevalideerd worden. Houders van een gekopieerd ticket zal de toegang en/of validatie worden geweigerd.
 • Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het terrein van het evenement zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.
 • Het uitdelen van flyers, reclamefolders of ander promomateriaal is verboden, tenzij dit voorafgaand schriftelijk is goedgekeurd door de organisator.
 • De officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het terrein van het evenement.
 • Betreding van het terrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen.
 • Het niet naleven van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Het is niet toegestaan om specifieke voorwerpen mee te nemen op het terrein, (lijsten te raadplegen op www.tjok.be). De bezoeker riskeert inbeslagname door de veiligheidsploegen. Deze lijsten kunnen te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
 • Er worden opnames en foto’s gemaakt tijdens het evenement. De kans bestaat dat de bezoeker wordt gefilmd en gefotografeerd. De bezoeker gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door de organisatie en haar mediapartners.
 • De organisator en eventuele medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen en om het even welk gebeurlijk lichamelijk ongeval op het terrein, de fietsenparking en het parkeerterrein, dit naar aanloop van, tijdens en na het evenement. 
 • De artiesten, de organisator en haar medeorganisatoren, de NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Aanvullende regelingen i.v.m. verplaatsing naar het evenement en voedingsmiddelen, die de koper op eigen initiatief heeft getroffen, zijn ten laste van de koper. De organisatie is niet aansprakelijk voor vergeefse kosten bovenop de prijs van het/de ticket(s) en de hieraan verbonden reserveringskosten.

Reglement JH Tjok Hove

Reacties zijn gesloten.